Městys Jince

 

Trochu z historie

První historické zmínky o Jincích nalézáme už ve druhé polovině 14. století. Tehdy zde již stála dřevěná tvrz a farní kostel. Jinecké panství vlastnila řada majitelů, počátkem 15. století dokonce král Václav IV.

Ale již v době prehistorické se - zejména na blízkém vrchu Plešivci, nazývaném "Olymp Brd" - nalézalo hradiště. Archeologický výzkum odtud přinesl bohaté nálezy bronzových předmětů, které jsou doloženy v Národním muzeu v Praze.

Od nepaměti se v okolí Jinec těžila železná ruda, která se tavila v několika dřevouhelných pecích a dále zpracovávala v přilehlých hamrech. Na konci třicetileté války koupil jinecké panství rod Vratislavů z Mitrovic a na Dirné, který je vlastnil přes 150 let. V první polovině 18. století postavil Karel Vratislav na místě staré tvrze na svou dobu honosný zámek a barokní kostel sv. Mikuláše.

Roku 1806 koupil panství hrabě Vrbna. V tomto roce se v Jincích narodil vynikající český houslista Josef Slavík. Hrabě Vrbna rozšiřoval výrobu a zpracování železa. V roce 1810 v Jincích postavil novou vysokou pec, jež dosud stojí a je významnou technickou památkou evropského významu. Nový majitel zavedl mj. domáckou výrobu cvočků a hřebů. Proto jsou hřeby také ve znaku obce.

Hrabě Vrbna spojil jinecké panství s hořovickým, kde měl také své sídlo. Zámek nejdříve sloužil jako sbírka minerálů, pak jako sklad železa a nakonec byl přebudován na pivovar. Toto už spojené panství hořovicko - jinecké koupil roku 1852 kurfiřt hessenský a později ho vlastnili i jeho potomci. V roce 1900 byla obec Jince povýšena na městys a obdržela znak.

Po 1. světové válce rozvoj Jinec významně ovlivnilo zřízení vojenské posádky a vybudování rozlehlé dělostřelecké střelnice v blízkých lesích. Na konci minulého století zde bydlelo ve 103 domech 905 obyvatel , nyní bydlí ve 350 domech přes 2000 občanů. Jince jsou přirozeným východištěm řady turistických tras do centrální oblasti Brd.

 

 

Městys Jince

Městys Jince leží ve Středočeském kraji, v severozápadní části okresu Příbram, 11 kilometrů severně od Příbrami a padesát kilometrů jihozápadně od Prahy. Svou velikostí se řadí mezi malá města. V současné době zde žije 2214 obyvatel.

Jince leží v Brdské vrchovině s průměrnou nadmořskou výškou 450 až 600 metrů nad mořem na severovýchodní hranici vojenského výcvikového prostoru Brdy a protéká jimi říčka Litavka.

 

 

Znak obce

Znak Jinec dokumentuje velice přesně jejich minulost: v modré pravé polovině znaku je stříbrná kvádrová hradba s cimbuřím, stojící na zalesněné skále; levá polovina je napříč rozdělena na dvě stejně velká pole: v horním červeném poli je pár zkřížených stříbrných hřebů - cvočků a V dolním černém stříbrný trilobit rodu Ellipsocephalus.

V prvohorách ve středním kambriu [před cca 550 mil. let] bylo na našem území moře. Živočichové, kteří v něm žili a později zkameněli, a jež se v okolí Jinec dosud v břidlici nacházejí, byli právě trilobiti [dolní černé pole znaku s trilobitem].

V době bronzové [před 1500 .- 500 lety před Kr.], kdy došlo k prvnímu osídlení našeho regionu, vzniklo na Plešivci rozsáhlé hradiště, jak to dokládají nejen zbytky valů, ale i bohaté nálezy bronzových předmětů [hradiště je stylizovaně zobrazeno v pravé polovině znaku].

Na přelomu 18. a 19. století se i do Jinec a okolních vesnic rozšiřila domácká výroba nejrůznějších druhů kovaných hřebů - cvočků, která se zde udržela až do počátku našeho století [horní červené pole].

Znak dostali jinečtí dne 13. 2. 1902 rozhodnutím císaře Fr. Josefa I., který již před tím [5. 12. 1900] povýšil obec na městys.

 

 

Čerpáno z oficiálního webu Městysu Jince - pro více informací navštivte https://www.jince.cz/